Warto wiedzieć

CALL = Computer Assisted Language Learning

EFL = English as a Foreign Language (Studying English in non-English-speaking countries)

ESL = English as a Second Language (Studying English as a non-native speaker in a country where English is spoken. Depending on where you are from,the term ESL may be more inclusive and includes EFL. For some people the reverse seems to be true.)

L1 = "Language 1" = the student's native (primary or first acquired) language.

L2 = "Language 2" = the language being learned or studied

TEFL = Teaching English as a Foreign Language

TESL = Teaching English as a Second Language

TESOL = Teaching English to Speakers of Other Languages (It is also the name of an association, Teachers of English to Speakers of Other Languages, Inc.)

TOEFL = Test of English as a Foreign Language

TOEIC = Test of English for International Communication

Commonly-used Acronyms

5W's = Who, What, Where, When and Why

CBI = Content Based Instruction

EAP = English for Academic Purposes

ELL = English Language Learner

ELT = English Language Teaching (or sometimes Training)

ESOL = English to Speakers of Other Languages (Note: ESL and EFL are often used interchangeably. This acronym is an attempt to make a generic term and then assign more limited meanings to ESL and EFL.)

ESP = English for Specific Purposes / English for Special Purposes

FLT = Foreign Language Teaching

IEP = Intensive English program

IPA = International Phonetic Alphabet (or Association)

LCD projector

LEP = Limited English Proficiency (or Proficient)

LL = Language Lab

NNS = Non-Native Speaker

NS = Native Speaker

OHP = Overhead Projector

SLA = Second Language Acquisition

TPR = Total Physical Response

BE = Bilingual Education

CALLA = Cognitive Academic Language Learning Approach

CALP = Cognitive Academic Language Proficiency

CELTA = Certificate in English Language Teaching to Adults

CLL = Community Language Learning

CLT = Communicative Language Teaching

CPE = Cambridge Proficiency Examination

EAP = English for Academic Purposes

ELL = English Language Learner

ESP = English for Special (Specific) Purposes

EST = English for Science and Technology

FEP = Fluent English Proficient (or Proficiency)

FES = Fluent English Speaker

GTM = Grammar Translation Method

LEP = Limited English Proficient (or Proficiency)

LES = Limited English Speaker

LMS = Language Minority Student

LSP = Languages for Special Purposes

MLAT = The Modern Language Aptitude Test

NEP = Non English Proficient (or Proficiency)

OHP = Over Head Projector

SLA = Second Language Acquisition

STT = Student Talking Time

TEP = Transitional English Proficiency

TL = Target Language

TPR = Total Physical Response

TSE = Test of Spoken English

TTT = Teacher Talking Time

TWE = Test of Written English

VESL = Vocational English as a Second Language

Media społecznościowe (ang. social media, SM) to środki przekazu, które są wykorzystywane do  komunikacji na dowolną skalę. Umożliwiają tworzenie oraz wymianę wygenerowanych przez użytkowników treści. Ich cechą charakterystyczną jest interaktywność.
W przeciwieństwie do tradycyjnych mediów, komunikacja jest tu dwukierunkowa, ponadto odbywa się bez ograniczeń przestrzennych.

Czytaj więcej

MEN w przygotowanej przez siebie publikacji zebrało odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania dotyczące nowego roku szkolnego 2017/2018, roku reformy edukacji. MEN zachęca rodziców do zapoznawania się ze statutami szkół swoich dzieci, z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i programami realizowanymi przez szkołę. Obowiązkowa lektura dla każdego dyrektora i nauczyciela!

Przeczytaj!