O MNIE

Jestem doradcą metodycznym języka angielskiego od 2006 roku. Ukończyłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku filologia angielska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku psychologia. Pracuję jako nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.

Poniżej przedstawiam kilka informacji o sobie i moim doświadczeniu zawodowym.

Wykształcenie

 • mgr filologii angielskiej (UMCS)
 • mgr psychologii (KUL)
 • studia podyplomowe w zakresie kształcenia na odległość (UMCS)
 • studia podyplomowe w zakresie informatyki (UMCS)
 • liczne formy doskonalenia

Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie

 • doradca metodyczny języka angielskiego
 • nauczyciel dyplomowany
 • egzaminator egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego
 • ekspert ds. e-learningu
 • e-metodyk
 • ekspert ds. efektywnych technik uczenia się
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli
 • specjalista ds. tworzenia projektów EFS
 • specjalista ds. wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji
 • ekspert zarządzania oświatą
 • autor innowacyjnych programów nauczania języka angielskiego
 • doświadczenie w prowadzeniu konferencji metodycznych, warsztatów i kursów dla nauczycieli z zakresu dydaktyki, psychologii, nowoczesnych technologii w edukacji

Aktualne główne miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Zainteresowania:

 • psychologia uczenia się
 • nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych
 • podróże
 • filmy

Piotr Skubiński