WSPÓŁPRACA

Zapraszam do współpracy w zakresie:
 • prowadzenia szkoleń (warsztatów i wykładów),
 • konsultacji edukacyjnych,
 • tworzenia gier i materiałów dydaktycznych,
 • tworzenia lub udziału w projektach edukacyjnych,
 • recenzji książek, podręczników i innych materiałów dydaktycznych.
Zapraszam do skorzystania z oferty szkoleń dla nauczycieli w następujących obszarach:
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
 • metody i techniki wspierające proces uczenia się uczniów,
 • planowanie dydaktyczne,
 • diagnoza i ocenianie,
 • rozwijanie kompetencji kluczowych,
 • praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • indywidualizacja procesu nauczania,
 • przygotowanie do egzaminu z języka obcego nowożytnego po klasie ósmej szkoły podstawowej,
 • motywowanie uczniów do nauki,
 • rozwijanie autonomii uczniów w procesie uczenia.

Zapraszam do współpracy

skupio@onet.eu