O mnie

Witam na stronie doradcy metodycznego języka angielskiego!

Jestem doradcą metodycznym języka angielskiego Miasta Lublin od 2006 roku. Ukończyłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku filologia angielska oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski na kierunku psychologia. Pracuję jako nauczyciel języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie.

Poniżej zamieszczam kilka informacji o mnie i moim doświadczeniu zawodowym:

Wykształcenie

 • mgr filologii angielskiej (UMCS)

 • mgr psychologii (KUL)

 • studia podyplomowe - Kształcenie na odległość (UMCS)

 • studia podyplomowe - Informatyka (KUL)

 • liczne formy doskonalenia

Pełnione funkcje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

 • doradca metodyczny języka angielskiego Miasta Lublin

 • nauczyciel dyplomowany

 • egzaminator egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

 • ekspert ds. e-learningu

 • e-nauczyciel

 • e-metodyk

 • ekspert ds. efektywnych technik uczenia się

 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli

 • specjalista ds. tworzenia projektów EFS

 • specjalista ds. wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji

 • ekspert zarządzania oświatą

 • autor innowacyjnych programów nauczania języka angielskiego

 • doświadczenie w prowadzeniu konferencji metodycznych, warsztatów i kursów dla nauczycieli z zakresu dydaktyki, psychologii, nowoczesnych technologii w edukacji

Aktualne miejsce pracy:

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Zainteresowania:

 • psychologia uczenia się

 • nowoczesne technologie w nauczaniu języków obcych

 • podróże

 • filmy

  Piotr Skubiński