Ocena pracy nauczycieli

Reforma Oświaty

 

 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej - język angielski
 
 
Reforma edukacji - pytania i odpowiedzi
 
 
Prawo oświatowe 2017
 
 
Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe
 
 
Rozporządzenie PODSTAWA PROGRAMOWA 2017