Badanie potrzeb szkoleniowych

Koleżanki i Koledzy!

Niniejsza ankieta dotyczy badania Państwa potrzeb szkoleniowych.

Pragnę dostosować propozycje szkoleniowe do Państwa potrzeb, dlatego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zapoznanie się z treścią ankiety i zaznaczenie tematów/obszarów, które Państwa najbardziej interesują.

Proszę o wpisanie swojego adresu mailowego.
Proszę o podanie nazwy szkoły
Proszę o podanie specjalności nauczycielskiej/innej