7 powodów, dla których warto stosować quizy w klasie?

7 powodów, dla których warto stosować quizy w klasie?

Quizy mają ogromny potencjał poprawiający jakość uczenia się. Ten prosty sposób sprawdzania wiedzy zachęca uczniów do nauki i systematycznego zdobywania wiedzy, zaś nauczycielom daje wygodne narzędzie do pracy w klasie.

1. Quizy zwiększają uwagę uczniów w klasie

Czy to będzie na sprawdzianie? – takie pytanie często słychać w klasie. Podczas, gdy nauczyciele starają się zaszczepić zamiłowanie do zdobywania wiedzy wielu uczniów skupia się tylko na nauce tego co będzie na sprawdzianie. Poprzez regularne korzystanie z quizów nauczyciel może zwrócić uwagę uczniów na całość materiału mobilizując ich do zwiększenia uwagi w czasie lekcji.

2. Quizy zachęcają do regularnej nauki

Kiedy wiedza uczniów sprawdzana jest tylko po większych partiach materiału, po zakończeniu rozdziału lub semestralnie uczniowie często odkładają naukę do ostatniej chwili. Wprowadzenie regularnych quizów zachęca uczniów do systematycznej nauki. Quizy to także doskonałe przerywniki w lekcjach, dzięki którym uczniowie mobilizują się i stają się aktywniejści w czasie zajęć.

3. Quizy pomagają skoncentrować się na uczeniu

Sprawdzanie wiedzy częstymi quizami pomaga nauczycielowi upewnić się, że uczniowie opanowali przerabianą cześć materiału zanim przejdzie się do następnej. Także wtedy, gdy nauczyciele regularnie korzystają z quizów mogą skoncentrować się na nauce kluczowych pojęć. Pomaga to zwiększyć systematyczność w nauce i daje szansę uczniom na pełne zrozumienie każdej przerabianej części materiału.

4. Quizy są szybkie do przeprowadzenia i oceny

Quizy i testy przygotowane dla uczniów nie muszą trwać długo i nie wymagają wielkiej pracy. Jest wiele gotowych narzędzi internetowych, które pomagają zaprojektować i przeprowadzić quizy. Platformy z quizami pozwalają nauczycielowi zobaczyć statystyki dotyczące wyników, pozwalają szybko modyfikować i dostosować testy do swoich potrzeb, jak również dzielić się wynikami z uczniami.

5. Quizy są doskonałym narzędziem z natychmiastową informację zwrotną

Korzystając z internetowych narzędzi otrzymujemy natychmiastową informację zwrotną o wynikach. To pozwala i nauczycielom i uczniom błyskawicznie reagować na pojawiające się problemy czy braki w wiadomościach. Daje to uczniom czas i możliwość poprawy zanim przyjdzie czas na wystawianie oceny końcowej.

6. Quizy to świetne narzędzie motywujące uczniów do samodzielnej pracy

Projektowanie quizów to także doskonała forma nauki. Uczniowie sami mogą przygotowywać quizy i prezentować je na forum klasy. Zbieranie materiałów, układanie pytań i odpowiedzi, zaprojektowanie quizu pomoże nie tylko łatwiej opanować daną partii materiału, ale będzie także świetnym sposobem, by uczniowie poznawali nowe narzędzia edukacyjne i mogli zrozumieć, że to nie tylko forma zabawy, ale i nauki.

7. Quizy zmniejszają lęk uczniów przed testami

Quizy są mniej formalne od testów i sprawdzianów. Najefektywniejsze to takie, które sprawdzają mniejsze wycinki wiedzy. Jeśli używasz tego narzędzia regularnie uczniowie przyzywczajają się i stres związany z różnego rodzaju sprawdzianami i testami maleje.

Źródło:

http://szkolamedialna.pl/7-powodow-dla-ktorych-warto-stosowac-quizy-w-klasie/